Δ.Σ.

Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Λευκαδίτη Ελένη
Αντιπρόεδρος: Πέτρου Ευθυμία

Γραμματέας: Κουτσοβέλη Αθανασία

Ταμίας: Ζαγγανά Αργυρώ

Μέλη: Κασιού Μαρία, Μακρή Στυλιανή, Κεφαλά Ιωάννα, Πέτρου Αικατερίνη, Τσελέντη Δροσούλα.


Αναπληρωματικές:
Μακρή Ευθυμία, Κοτσίκη Ζωή

Εξελεγκτική Επιτροπή:
Αζαρίμου Ευσταθία, Κοκκίνου Αντριάνα, Κοντολάτη Βασιλική